Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Thesis title in Czech: In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Thesis title in English: In vitro screening of novel potentially active antimycotic compounds II
Key words: kvasinky, houby, antimykotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
English key words: yeasts, fungi, antimycotics, resistance, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2017
Date of assignment: 23.11.2017
Date and time of defence: 05.06.2019 08:00
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Reviewers: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Rešerše odborné literatury
2. Vypracování pracovních postupů a zásady práce v mikrobiologické laboratoři
3. Praktické provedení daných úkolů - testování antimykotické účinnosti
4. Zhodnocení a komentář výsledků
5. Diskuse
References
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000.Hamal P., Jandová B., Mencl K. (2010) Identifikace kvasinek z klinického materiálu. Přehled současných možností se zaměřením na fenotypové metody a komerční produkty. Postgrad Med 12(5): 64-70.
Hamal P. (2007) Molekulárně genetické metody v lékařské mykologii: současný stav a perspektiva. Klin Mikrobiol Inf Lék 13(4):136-144.
Kuykendall RJ, Lockhart SR. Microbroth Dilution Susceptibility Testing of Candida species. Methods Mol Biol. 2016;1356:173-81.
Bhatia VK, Sharma PC. Determination of minimum inhibitory concentrations of itraconazole, terbinafine and ketoconazole against dermatophyte species by broth microdilution method. Indian J Med Microbiol. 2015 Oct-Dec;33(4):533-7.
Chowdhary A, Singh PK, Kathuria S, Hagen F, Meis JF. Comparison of the EUCAST and CLSI Broth Microdilution Methods for Testing Isavuconazole, Posaconazole, and Amphotericin B against Molecularly Identified Mucorales Species. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Dec;59(12):7882-7.

internetové zdroje:

(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinder
Medscape
MediClub
World Health Organization (WHO)
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Web of Science
Preliminary scope of work
Rešerše odborné literatury na dané téma.
Testování antifungální aktivity potenciálně antimykotických látek na standardních kmenech kvasinek a hub pomocí mikrodiluční metody dle standardů CLSI a EUKAST.
Vyhodnocení vlastních výsledků, porovnání s podobnými studiemi.
V případě pozitivních výsledků pokus o zhodnocení vlivu struktury na účinek.
Preliminary scope of work in English
Searching for information in scientific literature for the given topic.
Screening of antifungal acitivity of potentially antimycotic compounds against standard fungal strains and yeasts making use of microdilution broth method according to CLSI and EUKAST standards.
Evaluation of results a comparing to similar studies.
Possible discussion of structure-activity relationships in case of active compounds.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html