Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Voda, která hýbe světem. Etnografie infrastrukturního systému obyvatel Sklepné
Thesis title in Czech: Voda, která hýbe světem. Etnografie infrastrukturního systému obyvatel Sklepné
Thesis title in English: Water That Moves the World. Etnography of the Infrastructure System of the people of Sklepná
Key words: sociokulturní antropologie, antropologie infrastruktur, pitná voda, sociálně-materiální síť, Jihoslovenská vesnice
English key words: sociocultural anthropology, anthropology of infrastructure, drinking water, socio-material network, South Slovak village
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2017
Date of assignment: 30.04.2018
Confirmed by Study dept. on: 30.04.2018
Date of electronic submission:21.06.2018
Date of proceeded defence: 25.09.2018
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
References
Abu Ghosh, Yasar – Stöckelová, Tereza (eds.): Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi
Anand, Nikhil: Municipal disconnect: On abject water and its urban infrastructures
Appel, Hannah – Anand, Nikhil: The Infrastructure Toolbox
de Laet, Mol: The Zimbabwe Bush Pump
Douglas, Mary: Čistota a nebezpečí
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska
Larkin, Brian: The Politics and Poetics of Infrastructure
Lupton, Deborah: Food, the Body and the Self
Mallki, Lisa: National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees
Růžička, Michal: Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze
Strang, Veronica: The Meaning of Water
Preliminary scope of work
Tématem práce je vodní infrastruktura na jihoslovenské vesnici a sociální realita, která kolem ní vzniká. Pokusím se analyticky uchopit konkrétní vodní infrastrukturu (definovat, co to vlastně infrastruktura je) a popsat, jak obyvatelé vesnice tuto infrastrukturu spoluutvářejí a jak infrastruktura spoluutváří jejich každodenní život. Pokusím se ukázat, jaké sociální, politické/mocenské a sémiotické/symbolické fenomény kolem praxí spojených s vodní infrastrukturou vyvstávají.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html