Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Thesis title in thesis language (Slovak): Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Thesis title in Czech: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.
Thesis title in English: Alkaloids of the family Amaryllidaceae and their biological aktivity I.
Key words: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC/MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa – butyrylcholinesterasa
English key words: Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC/MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Pharmacognosy (16-16180)
Supervisor: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2017
Date of assignment: 24.11.2017
Date and time of defence: 04.06.2019 08:00
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 04.06.2019
Reviewers: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.
Guidelines
1. provedení literární rešerše na uvedené téma v referátovém časopise,
2. výběr a utřídění faktů,
3. zajištění potřebné originální literatury,
4. napsání práce podle zvyklostí obvyklých na pracovišti.
Práce by měla obsahovat 50-60 stran rukopisu, 40-70 literárních odkazů.
References
Rešerše literatury v databázovém systému SciFinder (Chemical Abstracts), využití dostupných on-line prací v tomto systému, případně plnotextových prací dostupných on-line v EIZ Univerzity Karlovy (http://library.faf.cuni.cz/EIZ/).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html