Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Sufficient conditions for embedding trees
Thesis title in Czech: Postačující podmínky pro vnořování stromů
Thesis title in English: Sufficient conditions for embedding trees
Key words: extrémální teorie grafů, vnořování stromů, domněnka Loebl-Komlós-Sósové, domněnka Erdős-Sósové, regularity lemma
English key words: extremal graph theory, tree embedding, Loebl-Komlós-Sós conjecture, Erdős-Sós conjecture, regularity lemma
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2017
Date of assignment: 05.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 03.11.2017
Date and time of defence: 22.06.2018 10:00
Date of electronic submission:16.05.2018
Date of submission of printed version:18.05.2018
Date of proceeded defence: 22.06.2018
Reviewers: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Diana Piguet, Ph.D.
Guidelines
Cílem práce je studium postačujících podmínek pro vnoření stromu do grafu a získání nových poznatků v této oblasti.
Student se seznámí několika domněnkami týkajícími se podmínek pro vnoření stromu (Erdős-Sósové, Loebl-Komlós-Sósové a
Havet-Reed-Stein-Woodovou), s existujícími částečnými výsledky a s metodami použitými k jejich dosažení.
Tyto metody se pokusí aplikovat k důkazu slabších variant uvedených domněnek - například s pozměněnými podmínkami pro vnoření
či pro speciální typy stromů.
References
F. Havet, B. Reed, M. Stein, D. R. Wood: A Variant of the Erdős-Sós Conjecture. arXiv:1606.09343 (2016)
D. Piguet and M. J. Stein: An approximate version of the Loebl-Komlós-Sós conjecture. J. Combin. Theory Ser. B, 102(1):102–125 (2012).
D. Piguet and M. Stein: The Loebl-Komlós-Sós conjecture for trees of diameter 5 and certain caterpillars. Electronic Journal of Combinatorics, 15 (2008), R106.
A další odborná literatura dle doporučení vedoucí a konzultantky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html