Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.
Thesis title in thesis language (Slovak): Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.
Thesis title in Czech: Oxadiazoly jako potenciální léčiva III.
Thesis title in English: Oxadiazoles as potential drugs III.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.09.2017
Date of assignment: 21.06.2018
Date and time of defence: 03.06.2019 08:00
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 03.06.2019
Reviewers: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část práce bude sepsána po prostudování literatury související se zadanou problematikou. Experimenty budou prováděny v laboratořích Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Dosažené výsledky budou kriticky zhodnoceny v diskusi. Závěrečná úprava diplomové práce bude provedena tak, aby rozsah a členění diplomové práce odpovídaly požadavkům kladeným na práce farmaceuticko-chemického charakteru na Farmaceutické fakultě UK a zohledňovala Doporučení pro vypracování kvalifikačních prací na katedře 190, dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFCHKL/.
References
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká, knižní a patentová literatura
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto problematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 – 949
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html