Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Thesis title in Czech: Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Thesis title in English: Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
Key words: ne bis in idem, správní trestání, zásady přestupkového práva
English key words: ne bis in idem, administrative penal law, administrative rules of procedure
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2017
Date of assignment: 21.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 14.10.2019
Date and time of defence: 24.09.2019 19:00
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 106, 106
Date of electronic submission:05.09.2019
Date of submission of printed version:05.09.2019
Date of proceeded defence: 24.09.2019
Reviewers: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html