Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Webový editor a simulátor hradlových sítí
Thesis title in Czech: Webový editor a simulátor hradlových sítí
Thesis title in English: Web Editor and Simulator of Logic Gate Networks
Key words: hradla, editor, simulátor, webové aplikace
English key words: logic gates, editor, simulator, web application
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.09.2017
Date of assignment: 25.09.2017
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2017
Date and time of defence: 06.09.2018 09:00
Date of electronic submission:28.06.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit editor a simulátor hradlových sítí, který může uživatel spustit a používat přímo ve webovém prohlížeči -- tedy bez nutnosti instalace. Editor umožní používání hradel všech základních typů (AND, OR, XOR a NOT) a propojování jejich vstupů a výstupů pomocí vodičů. Volné vstupní vodiče bude možné připojit na vstupní piny a nastavit jim binární hodnoty. Aplikace odsimuluje fungování zapojené hradlové sítě a bude vizualizovat hodnoty na všech vodičích. Aplikace rovněž umožní snadný import a export hradlových sítí ve vlastním formátu. Součástí bude také knihovna dalších logických obvodů složených z hradel, které bude možno načíst na editační plochu v podobě hradlové sítě nebo jako samostatnou komponentu, a úvodní tutoriál pro začínající uživatele.
References
Jean-Pierre Deschamps, Elena Valderrama, Lluís Terés: Digital Systems: From Logic Gates to Processors, Springer 2017

Pilgrim, Mark. HTML5: up and running. " O'Reilly Media, Inc.", 2010.

Lubbers, Peter, et al. Pro HTML5 programming. New York, NY, USA:: Apress, 2011.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html