Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“
Thesis title in Czech: Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“
Thesis title in English: Karel Hynek: “We fill together, we empty together“
Key words: poezie|drama|surrealismus|postsurrealismus|výtvarné umění|individualita|spolupráce|erotismus|travestie|smích
English key words: Poetry|Drama|Surrealism|Postsurrealism|Visual Art|Individuality|Collaboration|Eroticism|Travesty|Laughter
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.09.2017
Date of assignment: 19.09.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 25.09.2017
Date and time of defence: 18.06.2018 11:00
Date of electronic submission:03.05.2018
Date of proceeded defence: 18.06.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jaromír Typlt
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá tvorbou Karla Hynka. Důraz kladu na analýzu básnického díla od raných básní po básnické útvary z počátku 50. let; sleduji vývoj poetiky autora po formální i obsahové stránce. Přestože stěžejní zůstává interpretace básnických textů, neopomíjím i další literární útvary, kterým se autor věnoval – zejména dramatické tvorbě. Dále mapuji Hynkovo setkávání a spolupráci s dalšími umělci, básníky a výtvarníky. Část práce se též věnuje zasazení jeho díla do tradice surrealismu (a postsurrealismu) a jeho posunu k „realističtějšímu“ básnickému vyjádření.
References
BATAILLE G.: Erotismus. Praha: Herrmann & synové, 2001.
BATAILLE G.: Vnitřní zkušenost : Metoda meditace. Praha: Dauphin, 2003.
BORECKÝ V.: Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005.
BORECKÝ V.: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000.
BROUK B.: Jazyková komika. Praha: Václav Petr, 1941.
BRETON A.: Antologie černého humoru. Praha: Concordia, 2006.
BRETON A.: Manifesty surrealismu. Praha: Herrmann & synové, 2005.
BRETON A.: Rozhovory: (1913 – 1952). Praha: Concordia, 2003.
DVORSKÝ S., EFFENBERGER V., KRÁL P.: Surrealistické východisko 1938 – 1968 : UDS. Praha: Československý spisovatel, 1969.
DVORSKÝ S., DRYJE F., STEJSKAL M.: Surrealistická východiska (1948-1989): odklony, návraty, přesahy: Znamení zvěrokruhu, Okruh pěti Objektů, UDS, Surrealistická skupina v Československu. Praha: Společnost Karla Teiga v Praze ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2011.
EFFENBERGER, V.: Realita a poezie: K vývojové dialektice moderního umění. Praha: Mladá fronta, 1969.
EFFENBERGER, V.: Surovost života a cynismus fantazie. Praha: Orbis, 1991.
EFFENBERGER, V.: Výtvarné projevy surrealismu. Praha: Odeon, 1969.
LANGEROVÁ M., VOJVODÍK J., TIPPNEROVÁ A., HRDLIČKA J.,: Symboly obludností : mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.- 60. let. Praha: Malvern, 2009.
HYNEK, K.: S vyloučením veřejnosti. Praha: Torst, 1998.
MEDEK M: Texty. Praha: Torst, 1995
NÁDVORNÍKOVÁ A.: K surrealismu. Praha: Torst, 1998.
TEIGE K.: Výbor z díla III. Osvobozování života a poezie : studie ze čtyřicátých let. Praha: Aurora, 1994.
TIPPNEROVÁ A.: Permanentní avantgarda? : surrealismus v Praze. Praha: Academia, 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html