Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi
Thesis title in Czech: Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi
Thesis title in English: An analysis of simple carbohydrate content in fruit as a means of data verification for use in clinical practice
Key words: fruktóza, glukóza, chemická analýza, metabolismus sacharidů, onemocnění související s metabolismem sacharidů, poměr fruktózy a glukózy
English key words: carbohydrate metabolism, chemical analysis, fructose, fructose-glucose ratio, glucose, disease related to carbohydrate metabolism
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: PhDr. Tamara Starnovská
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.09.2017
Date of assignment: 15.09.2017
Date and time of defence: 25.06.2018 00:00
Date of electronic submission:29.04.2018
Date of proceeded defence: 25.06.2018
Course: Defense of Bachelor thesis (B02367)
Reviewers: MUDr. Ivana Vyhnánková
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace ovoce u diabetiků. Stěžejní částí práce je chemická analýza, která charakterizuje obsah a skladbu jednoduchých sacharidů v různých druzích běžně dostupného ovoce. Součástí práce je porovnání naměřených hodnot s Databází složení potravin České republiky, která uvádí obsahy jednoduchých sacharidů v jednotlivých typech ovoce a na jejímž podkladě jsou často tvořena doporučení příjmu ovoce pro diabetiky. Bakalářská práce ověřuje platnost těchto databázových údajů a posuzuje vhodnost jednotlivých druhů ovoce pro konzumaci u diabetiků.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis deals with consumption of the fruit by diabetics. The crucial part of the thesis is a chemical analysis, which characterizes the content and the composition of simple carbohydrates in various fruit species. The thesis compares the measured data with the fruit carbohydrate contents obtained from the Czech Food Composition Database. These data are regularly used to make recommendations of fruit intake for diabetics. The bachelor thesis verifies validity of these data obtained from the database and assesses suitability of various fruit species for consumption by diabetics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html