Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
Thesis title in Czech: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Thesis title in English: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
Key words: miRNA, biomarker, juvenilní idiopatická artritida
English key words: miRNA, biomarker, RT-PCR, juvenile idiopathic arthritis
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.09.2017
Date of assignment: 08.04.2019
Date and time of defence: 04.06.2019 08:00
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 04.06.2019
Reviewers: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student porozumí problematice molekulární biologie miRNA při regulaci genové exprese a jako diagnostický a prognostický u revmatologii.
Dále prostuduje dosud publikované poznatky na využití miRNA u idiopatické artritidy v databázi PubMed podle pokynů školitele (ERASMUS, Dr. Florence APPARAILLY, Directrice de RechercheResponsable de l'équipe "Génétique et Physiopathologie des maladies ostéo-articulaires" INSERM U1183CHU Saint Eloi, IRMB80 Avenue Augustin Fliche34295 Montpellier cedex 5, France).
Sepíše diplomovou práci o rozsahu 40-50 stan na dané téma.
References
Odbornou literaturu dodá školitelka v rámci programu ERASMUS.
Preliminary scope of work
Student si nastuduje odbornou literaturu ohledně molekulární biologie miRNA při regulaci genové exprese a jako diagnostický a prognostický biomarker obecně.
Dále se zaměří na dosud publikované poznatky na využití miRNA u léčivy juvenilní idiopatické artritidy.
Provede rešeršní práci za pomocí databáze PubMed.
Nastuduje získané informace.
Provede experimentální část podle instrukcí školitelky.
Sepíše diplomovou práci o rozsahu 40-50 stan na dané téma.
Preliminary scope of work in English
Student will study the literature concerning the molecular biology of miRNAs in the regulation of gene expression and as a diagnostic and prognostic biomarkers in general.
Furthermore he/she will study the latest reports on the use of miRNA in juvenile idiopathic arthritis.
He/she will perform search for data using the PubMed database.He/she will perform experiments according the instructions of supervisor.
He/She will writes a thesis on the range of 40-50 pages on the topic
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html