Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Descartova mechanistická fyziologie a Harveyho objev krevního oběhu
Thesis title in Czech: Descartova mechanistická fyziologie a Harveyho objev krevního oběhu
Thesis title in English: Descartes' Mechanistic Physiology and Harvey's Discovery of the Circulation of Blood
Key words: Descartes|René Descartes|Harvey|William Harvey|mechanicismus|srdce|krevní oběh|fyziologie|krev|kruhový pohyb|Koperník|Galén
English key words: Descartes|René Descartes|Harvey|William Harvey|mechanism|heart|blood circulation|physiology|blood|circulation motion|Copernicus|Galen
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: prof. James Hill, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.09.2017
Date of assignment: 13.09.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 20.09.2017
Date and time of defence: 12.09.2019 09:00
Date of electronic submission:20.06.2019
Date of proceeded defence: 12.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
„Zárodek zkázy veškeré karteziánské fyziologie spočívá ve vysvětlení srdečních pohybů.“ Těmito slovy Georges Canguilhem shrnuje Descartův projekt mechanistické fyziologie a anatomie. Descartes byl s Harveyho objevem krevního oběhu dobře obeznámen a věnuje mu několik pasáží v posmrtně vydaném Pojednání o člověku i Rozpravě o metodě. Harveyho poznatky však přejímá se značnými zásahy, které jdou často proti liteře Harveyho spisu De Motu Cordis.
Naše práce se pokusí nejprve srovnat pohledy na vztah srdečního pohybu a krevního oběhu u obou autorů. Dále posoudíme vliv Descartovy a Harveyho přírodní filosofie na značné rozdíly mezi těmito přístupy. Cílem práce je vykreslit způsob, jakým je konkrétní vědecký objev vykládan v rámci dvou odlišných filosofických systémů.
References
René Descartes
- Oeuvres de Descartes, publiés par Charles Adam & Paul Tannery, Paris, Vrin 1996.
- Le Monde, l'Homme, Paris, Seuil 1996.
- The World and Other Writings, Cambridge, Cambridge University Press 2004.
- Rozprava o metodě, Praha, OIKOYMENH 2016.
- The Passions of the Soul and Other Late Philosophical Writings, Oxford, Oxford University Press 2015.
William Harvey
- The Anatomical Exercises, New York, Dover Publications, Inc. 1995.
- Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Springfield, Charles C Thomas 1949.
Georges Canguilhem, La formation du concept de réflex aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, J. Vrin 1977.
Roger French, William Harvey's Natural Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press 1994.
Stephen Gaukroger, Descartes. An Intellectual Biography, Oxford, Clarendon Press 1995.
Stephen Gaukroger, Descartes' System of Natural Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
A. Wear, R. K. French, I. M. Lonie, The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press 1985.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html