Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv zdravotně kompenzačního programu na posturální stabilitu a další vybrané aspekty u osob s jednostrannou transfemorální amputací
Thesis title in Czech: Vliv zdravotně kompenzačního programu na posturální stabilitu a další vybrané aspekty u osob s jednostrannou transfemorální amputací
Thesis title in English: The influence of the health compensation program on postural stability and other selected aspects in persons with unilateral transfemoral amputation
Key words: noha, stabilizace, cvičení, osoby se specifickými potřebami
English key words: foot, stabilisation, exercise, people with special needs
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Supervisor: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.09.2017
Date of assignment: 12.09.2017
Date and time of defence: 11.09.2018 09:30
Date of electronic submission:22.08.2018
Date of submission of printed version:22.08.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Opponents: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
Advisors: PhDr. Tomáš Gryc, Ph.D.
Guidelines
Prokázat pozitivní vliv edukace pravidelné a dlouhodobé fyzické aktivity (nordic walking) na metabolické parametry a fyzickou zdatnost u jedinců s diabetes mellitus 2. typu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html