Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Role of exosomes and ectosomes in Trichomonas vaginalis virulence
Thesis title in Czech: Význam exosomů a ektosomů pro virulenci Trichomonas vaginalis.
Thesis title in English: Role of exosomes and ectosomes in Trichomonas vaginalis virulence
Key words: parazit, organela, exosom, ektosom, patogenita, virulence, prvok, buňka, viry
English key words: parasite, organelle, exosome, ectosome, pathogeny, virulence, protist, cell, virus
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.10.2017
Date of assignment: 19.10.2017
Date of electronic submission:06.08.2020
Date of submission of printed version:07.08.2020
Date of proceeded defence: 09.09.2020
Reviewers: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Mikrováčky (exosomy, ektosomy) jsou extracellulární váčky, které hrají klíčovou roli pro komunikaci mezi buňkami, jak v rámci jednoho organismu (na úrovni buněk, tkání, orgánů), tak např. při interakcích mezi mikroby a jejich hostiteli. Nedávno byly popsány exosomy u lidského patogena Trichomonas vaginalis a bylo ukázáno, že mají vliv na adherenci trichomonád k hostitelským buňkám. Účelem této diplomové práce bude potvrdit, zda se jedná o exosomy nebo o tzv. ektosomy - podobné váčky, které však vnikají jiným mechanismem, porovnat proteomy exosomů, které uvolňují kmeny trichomonád s různou virulencí a zjistit, zda trichomonády, které jsou infikovány dsRNA viry mohou šířit pomocí exosomů tyto viry do prostředí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html