Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Thesis title in Czech: Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Thesis title in English: Differences in admission procedures in selected IZS components
Key words: Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém
English key words: Difference, control, components, rescue, system
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.09.2017
Date of assignment: 06.09.2017
Date and time of defence: 09.05.2018 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Date of electronic submission:05.04.2018
Date of submission of printed version:05.04.2018
Date of proceeded defence: 09.05.2018
Reviewers: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Guidelines
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Stanovení teoretických východisek
4. Stanovení cíle práce, úkolů pro splnění cílů práce, použité metody
5. Popis rozdílů v přijímacím řízení
6. Diskuze
7. Závěr práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html