Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Riziko vymření různě velkých populací
Thesis title in Czech: Riziko vymření různě velkých populací
Thesis title in English: Extinction risk and population size
Key words: vymírání, velikost populace, ohrožení
English key words: extinction, population size, extinction risk
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. David Storch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.08.2017
Date of assignment: 04.12.2017
Date of electronic submission:09.05.2018
Date of submission of printed version:10.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Reviewers: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce shrne současné poznatky týkající se toho, jak jsou různě velké populace ohrožené vymřením. Cílem by mělo být zjistit, jak robustní je často používaný předpoklad, že čím menší je populace, tím spíše vymře.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html