Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Genetika psychických onemocnění
Thesis title in Czech: Genetika psychických onemocnění
Thesis title in English: Genetics of psychic diseases
Key words: psychické onemocnění, Rettův syndrom, autismus, neurotransmitery, úzkostná porucha, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, bipolární porucha, mutace, polymorfismus
English key words: psychological diseases, Rett syndrom, autism, neurotransmitters, anxiety disorder, eating disorders, schizophrenia, bipolar disorder, mutation, polymorphism
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Supervisor: RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2017
Date of assignment: 29.11.2017
Date of electronic submission:09.01.2019
Date of proceeded defence: 30.01.2019
Opponents: doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zaměří na genetickou stránku základních skupin či významných psychických onemocnění (MKN 10, skupina F). V obecnější rovině se bude zabývat typy genetického podmínění, mírou heritability, populačně genetickými aspekty, mutagenezí, genetickou variabilitou atd. Zjištění budou demonstrována na konkrétních příkladech onemocnění, resp. na příkladech jejich genetického pozadí.
Preliminary scope of work in English
This thesis focuses on a genetical aspect of elementary groups or important psychological diseases (MKN 10, group F). In general, it deals with types of genetical conditions, measure of heritability, population - genetical aspects, mutagenesis, genetical variability, etc. The results are demonstrated on conrete examples of diseases, or more precisely on examples of thein genetical backgrounds.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html