Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Thesis title in Czech: Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Thesis title in English: Music online journalism: iReport and Musicserver websites and application of theoretical concepts of journalism
Key words: online žurnalismus, teoretické koncepty, Musicserver, iREPORT, hudba, agenda-setting, gatekeeping, objektivita, participativní žurnalistika, user generated content, digital labour, sociální sítě, bulvarizace, přechylování, sémitocká analýza, interextualita, hypertextualita, profesionalizace,
English key words: online journalism, theoretical concepts, Musicserver, iREPORT, music, agenda-setting, gatekeeping, objectivity, participative journalism, user generated content, digital labour, social networks, tabloidization, name transformation, semiotic analysis, intertextualiy, hypertextuality, professionalism.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Milan Kruml
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.08.2017
Date of assignment: 01.08.2017
Date and time of defence: 24.01.2019 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:04.01.2019
Date of proceeded defence: 24.01.2019
Opponents: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html