Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
EZLN a proměna mexické společnosti
Thesis title in Czech: EZLN a proměna mexické společnosti
Thesis title in English: EZLN and changes in Mexican society
Key words: Zapatova armáda národního osvobození, identita, Mexiko, Chiapas, Mayové, původní obyvatelé, rolníci
English key words: Zapatista Army of National Libertation, identity, Mexico, Chiapas, Maya people, indigenous people, peasant
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.07.2017
Date of assignment: 11.07.2017
Date and time of defence: 04.09.2017 08:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J3014, Jinonice - místn. č. 3014
Date of electronic submission:31.07.2017
Date of proceeded defence: 04.09.2017
Reviewers: PhDr. Katarína Svitková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BURBACH, Roger., JEFFRIES, Fiona., ROBINSON, William I.. Globalization and postmodern politics: from Zapatistas to high tech robber barons. Pluto Press, 2001. ISBN 978-0745316499.
EBER, Christine Engla., KOVIC, Christine Marie. Women in Chiapas: making history in times of struggle and hope. New York ; London: Routledge, 2003. ISBN 978-0415945578.
FUENTES, Carlos. Return to Mexico: Journey Beyond the Mask. 1992. ISBN 978-0393034356.
GELLNER, Ernest A.. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 80-901-3811-X.
HENCK, Nick. Subcommander Marcos: the man and the mask. Durham: Duke University Press, 2007. ISBN 978-0822339953.
HERNÁNDEZ, Lucio R. El virus rojo de la revolución: la guerrilla en México : el caso de La Liga Comunista 23 de Septiembre, 1973-1981. 2013. ISBN 9786074244359.
LIPPENS, R. The Imaginary of Zapatista Punishment and Justice: Speculations on the 'First Postmodern Revolution'. Punishment. 2003, 5(2), 179-195 [cit. 2017-05-15]. DOI: 10.1177/146247450352003. ISSN 1462-4745.
MÁCHA, Přemysl. Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. V Brně: Doplněk, 2003. Studijní texty (Doplněk). ISBN 80-723-9145-3.
MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie, Brno: ÚSS VA, 2004, roč. 4, č. 1, s. 19-32. ISSN 1214-6463.
MOLZAHN, Cory., RIOS, Viridiana., SHIRK, David A.. Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2011. ISBN 978-0-9835674-4-8.
RODRÍGUEZ, Victoria E.. Women's participation in Mexican political life. Boulder, Colo.: Westview Press, 1998. ISBN 978-0813335308.
OSTBY, G. Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict. Journal of Peace Research. 2008, 45(2), 143-162.DOI: 10.1177/0022343307087169. ISSN 0022-3433.
PEČÍNKA, Pavel. Od Guevary k zapatistům: přehled, složení a činnost gerilových hnutí Latinské Ameriky. Brno: Doplněk, 1998. Studijní texty (Doplněk). ISBN 80-857-6596-9.
RONFELDT, David F. The zapatista "social netwar" in Mexico. Santa Monica, CA: Rand, 1998. ISBN 08-330-2656-9.
STEVENS, Evelyn P. Protest and response in Mexico. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1974. ISBN 978-026-2191-289.
STRMISKA. Terorismus a demokracie: pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. V Brně: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2755-X.
WEINBERG, Bill. Homage to Chiapas: the new Indigenous struggles in Mexico. New York: VERSO, 2000. Studijní texty (Doplněk). ISBN 978-1859847190.
WOMACK, John. Rebellion in Chiapas: an historical reader. New York: Distributed by W.W. Norton, c1999. ISBN 978-1565844520.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce pojednává o indiánském povstání v Mexiku v lednu 1994. Práce nejprve shnuje historii Mexika s důrazem na vývoj gerily. Dále se pak snaží charakterizovat zapatistické hnutí, jeho vnitřní složení a pohled z mezinárodního práva. K tomu uvádí základní oddělení gerily od teroristické organizace a od aktivistického hnutí. V další části přichází na řadu analýza vybraných dokumentů. Konkrétně to jsou První deklarace z Lakandonského pralesa, Druhá deklarace z Lakandonského pralesa, Revoluční zákony a jako poslední analyzuje Požadavky představené při zahájení jednání, 21. února 1994. Práce se zabývá celkovým rozborem představených dokumentů a hlavním zkoumaným prvkem se stává problém utváření identity. S tím úzce souvisí přeměnu hnutí z tradičního rolnického na hnutí bojující za práva indiánských obyvatel.
Preliminary scope of work in English
This disertation is about an indian uprising in Mexico in January 1994. The work at first summarizes the history of Mexico and it's development of guerrilla. Then it tries to characterize Zapatista movement, it's internal structure and a view of an internetional law. Therefore it says basic diferences between guerrilla, terrorist organization and activist movement. In another part I do an analysis of chosen documents. Specifically it's the first Declaration of the Lacandona jungle, second Declaration of the Lacandona jungle, Revolutionary laws and as last Requirements introduced at the beginning of the negotiation on 21 February 1994. The work deals with overall analysis of the presented documents and the main examined section becomes a problem with formation of identity. It's closely related with conversion movement from peasant movement to movement fighting for laws of indigenous habitants
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html