Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Transfer a interference v tenisové technice
Thesis title in Czech: Transfer a interference v tenisové technice
Thesis title in English: Transfer and interference in the tennis technique
Key words: transfer, interference, lední hokej, tenisová technika, flexibilita
English key words: transfer, interference, ice-hockey, tennis technique, flexibility
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: Mgr. Tomáš Kočíb
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.06.2017
Date of assignment: 27.06.2017
Date and time of defence: 11.09.2018 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Date of electronic submission:21.08.2018
Date of submission of printed version:21.08.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Reviewers: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zabývá transferem a interferencí v procesu motorického učení u tenistů, kteří současně hrají i lední hokej.

Cílem práce je porovnání techniky hráčů tenisu a ledního hokeje a navržení korekčních technik.

Základní metodou bude přímé pozorování hráčů v herních situacích.
References
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia 2012.

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada 2009

JANKOVSKÝ, J. Tenis. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 96 s. ISBN 80-247-0169-3

LANGEROVÁ, M., HEŘMANOVÁ, B., Tenis a děti. 1. Vyd., Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1256-3.

PERIČ, T. Lední hokej trénink budoucích hvězd. 1.vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0472-2
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html