Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vizualita v prozaickém díle Richarda Weinera
Thesis title in Czech: Vizualita v prozaickém díle Richarda Weinera
Thesis title in English: Visuality in the Prosaic Work of Richard Weiner
Key words: avantgarda|Le Grand Jeu|Weiner|obraz|ˇ ctení
English key words: Avant-garde|Le Grand Jeu|Weiner|paining|reading
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.06.2017
Date of assignment: 23.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 11.09.2017
Date and time of defence: 03.09.2019 09:00
Date of electronic submission:17.07.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměřuje na způsob aplikace technik uměleckých směrů, které byly etablovány na začátku 20. stol. (surrealismus, expresionismus, kubismus), v prozaické tvorbě Richarda Weinera. V první části půjde o definici klíčového pojmu avantgarda a stručné představení směrů s ní spjatých a zavedení základní umělecké terminologie. Další část se soustředí na charakterizaci nejdůležitějších uměleckých hnutí tohoto období (s důrazem na francouzské uskupení Le Grand Jeu). Následující část se bude zabývat průřezem tvorby Richarda Weinera a opakujícími se motivy a literárními postupy v jeho dílech. Tato kapitola poslouží k následnému posouzení vlivu avantgardy na spisovatelovu prózu a srovnání, jak se rysy vizuálního umění promítají a jak jsou aplikovány v povídkových souborech (Solný sloup, Prázdná židle a jiné prózy) a závěrečné Weinerově práci Hra doopravdy. Důraz je kladen na silnou obrazotvornost na úrovni kolokace i syžetu, metaforičnost a metonymičnost textu.
References
Aumont, Jacques: Obraz [fran. 1997], přel. L. Šerý, Praha: Nakladatelství AMU, 2010.
Chalupecký, Jindřich: Expresionisté, Praha: Torst, 1992.
Langerová, Marie: Weiner, Brno: Host, 2000.
Málek, Petr: Melancholie moderny, Praha: Dauphin, 2008.
Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard, Praha: Akropolis, 2007.
Papoušek, Vladimír a kol., Dějiny nové moderny, Praha: Academia, 2010.
Vysoká hra kol., Praha: Torst, 1993.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html