Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reconceptualizing Securitization Theory: A Case Study of the United Kingdom's Securitization of Libya in 2011
Thesis title in Czech: Rekonceptualizace teorie sekuritizace: případová studie sekuritizace Libye Velkou Británií v roce 2011
Thesis title in English: Reconceptualizing Securitization Theory: A Case Study of the United Kingdom's Securitization of Libya in 2011
Key words: Kodaňská škola, sekuritizační teorie, lidská bezpečnost, referenční objekt, obecenstvo, Libye 2011.
English key words: Copenhagen school, securitization theory, human security, referent object, audience, Libya 2011.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of European Studies (23-KZS)
Supervisor: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.06.2017
Date of assignment: 19.06.2017
Date and time of defence: 11.06.2018 08:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Date of electronic submission:07.05.2018
Date of proceeded defence: 11.06.2018
Opponents: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Barry, Buzan and Hansen, Lene. The Evolution Of International Security Studies. New York: Cambridge University Press, 2009.

Buzan, Barry et al.. Security: A New Framework For Analysis. London: Lynne Rienner Publisher, 1998.

Austin, John Langshaw. How To Do Things With Words. Oxford: Clarendon Press, 1962.

Balzacq, Thierry ed.. Securitization Theory: How Security Problems Emerge And Dissolve. New York: Routledge, 2011.

Booth, Ken. Theory of world security. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Collins, Adam. Contemporary Security Studies 2nd ed.. New York: Oxford University Press Inc, 2010.

Yin, Robert. Case study research: Design and methods. Beverly Hills: CA: SAGE, 2008. Pargeter, Alison. Libya: The Rise and Fall of Gaddafi. New Haven: Yale University Press, 2017.

Wæver, Ole. ”Securitization and Desecuritization”. in On Security, ed. Ronnie D. Lipschutz. New York: Columbia University Press, 1995.

Gombár, Eduard. Dějiny Libye. Dějiny Států, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

C.A.S.E. Collective. “Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto”. Security Dialogue 37, 4, (August 1, 2006): 443–487.

Balzacq, Thierry, Léonard, Sarah and Ruzicka, Jan. "‘Securitization’ Revisited: Theory and Cases". International Relations 30, no. 4, (August 5, 2016): 494–531.

Vuori, Juha. “Illocitonary logic and strands of securitization – Applying the theory of securitization to the study of non-democratic political orders”. European Journal of International Relations, vol. 14, 1 (March 1, 2008) 65–99.

Hansen, Lene. “The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School”. Millennium: Journal of International Studies 29, no. 2, (June 1, 2000): 285–306.

Salter, Mark. “Securitization and Desecuritization: A Dramaturgical Analysis of the Canadian Air Transport Security Authority”. Journal of International Relations and Development 11, no. 4, (December, 2008): 321–349.

MacDonald, Matt. "Securitization and the Construction of Security". European Journal of International Relations 14, no. 4, (November 13, 2008): 563–587.

Côté, Adam. "Agents without Agency: Assessing the Role of the Audience in Securitization

Theory". Security Dialogue 47, no. 6, (October 24, 2016): 541–558.

Roe, Paul. "Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK's Decision to Invade Iraq". Security Dialogue 39, no. 6, (December 1, 2008): 615–635.

Watson, Scott. “The ‘human’ as referent object? Humanitarianism as securitization“, Security Dialogue 42, no.1, (February, 2011): 3–20.

Holman, Zoe. "The Price of Influence: Ethics and British Foreign Policy in the Arab Middle East after Iraq". Contemporary Levant 1, no. 1 (April 26, 2016): 12-24.

Daddow, Oliver. "Constructing a ‘great’ Role for Britain in an Age of Austerity: Interpreting Coalition Foreign Policy, 2010–2015". International Relations 29, no. 3 (September 16,2015): 303–318.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce je teoretizována v rámci sekuritizační teorie. V práci sleduji, jak se proměňuje chování (z hlediska tzv. řečových aktů a také v sociologickém kontextu) vzhledem k danému obecenstvu. Tento záměr vychází z kritiky, která byla namířena vzhledem k původní sekuritizační teorii, která byla představena kodaňskou školou.
Ve své případové studii se budu zaměřovat na rozdíly v sekuritizačních procesech předcházející vojenské intervenci do Libye z pohledu sekuritizačního aktéra Velká Británie (Cameronovy administrativy) na úrovni národní (Parlament) a mezinárodní (Rada bezpečnosti OSN). Zajímá mě, jak sekuritizační aktér upravuje "legitimizaci" intervence vzhledem ke změně relevantního obecenstva. Budu zkoumat především rozdíly: v referenčních objektech, existenciální hrozbě a přijetí speciálních opatření daným obecenstvem.

Preliminary scope of work in English
The theoretical framework of the thesis is securitization theory. The aim of the thesis is to observe the changing (appropriation) of behaviour (speech acts and overall sociological context) of one securitizing actor while interacting with the relevant audience. This focus results from the critique put forward against the original design of the theory, which was conceptualized by the so-called Copenhagen school.
The case study will focus on the differences in the securitization processes preceding the military intervention to Libya from the perspective of the United Kingdom (David Cameron's administration) towards the national audience (primarily British parliament) and international audience (primarily members of the United Nations Security Council). The analysis will outline differences in referent objects, existential threat and the acceptance of extraordinary measures in both discourses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html