Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga
Thesis title in Czech: Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga
Thesis title in English: Canadian-American Relations under Prime Minister William Lyon Mackenzie King
Key words: Kanada, zahraniční politika, Mackenzie King
English key words: Canada, Foreign Policy, Mackenzie King
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.06.2017
Date of assignment: 19.06.2017
Date and time of defence: 05.09.2018 08:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Date of electronic submission:27.07.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Opponents: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Práce by měla pojednávat o zahraniční politice Williama Lyona Mackenzieho Kinga, jehož životopis bude stručně nastíněn v první části. Jeho zájmy byly pestré, nevěnoval se pouze politickým záležitostem, ale byl také zaměřen na zcela jiné odvětví, spiritualismus. Cílem není popis celého období, které strávil ve funkci premiéra Kanady, ale pouze jeho počáteční fáze, tedy fáze trvající od roku 1921 do roku 1931. Důležitými body, na které se zaměřím bude Imperiální konference odehrávající se v roce 1926. Hlavním aspektem této konference byla práva dominií, ve vztahu k jejich zahraniční politice vůči Velké Británii. Cíle tohoto jednání byly postupně prosazeny prostřednictvím Balfourovy deklarace z téhož roku a později Westminsterským statutem, schváleným v roce 1931, který uznal domina za zcela rovnoprávné a samostatné státy (rovnoprávné ve vztahu k Velké Británii) a od této chvíle sdružující se do Britského společenství národů.
References
Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907--1931
- William Lyon Mackenzie King : a political biography, 1874-1923 / R. MacGregor Dawson
- Memoirs of a very civil servant : Mackenzie King to Pierre Trudeau / Gordon Robertson
- William Lyon Mackenzie King 1924-1932 : the lonely heights / H. Blair Neatby
- The Balfour Declaration : the origins of the Arab-Israeli conflict / Jonathan Schneer
- The Domestic Battleground : Canada and the Arab-Israeli Conflict
- Canada and the age of conflict : a history of Canadian external policies. Vol. 2, 1921-1948, The Mackenzie King era / C.P. Stacey
- The Prime Ministers of Canada : Macdonald to Mulroney, 1867-1985 / Christopher Ondaatje

z akademických časopisů:
- Continuity in Canadian Immigration Policy 1947 to Present: Taking a Fresh Look at Mackenzie King's 1947 Immigration Policy Statement.
-Warlords: Borden, Mackenzie King, and Canada's World Wars
- This Continent must belong to the White Races': William Lyon Mackenzie King, Canadian Diplomacy and Immigration Law, 1908.
- Mr. Mackenzie King's Foreign Policy, 1935-36
- The Balfour Formula and the Evolution of the Commonwealth
Preliminary scope of work
Svou prací chci docílit zdokumentování/popsání prvního funkčního období premiéra Kanady Williama Lyona Mackenzieho Kinga. Vyzdvihnout jeho přínos pro Kanadu. Popsat jakou měrou přispěl k osamostatnění zahraniční politiky Kanady. Čím k tomu přispěl. V neposlední řadě přiblížit události, které tomu napomohly (mezi ně patří Imperiální konference, podpis Westminsterského statutu či Balfourovy deklarace).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html