Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Typologie římských lékařských a chirurgických nástrojů a jejich užití v civilním a vojenském prostředí a jejich zobrazení v ikonografii
Thesis title in Czech: Typologie římských lékařských a chirurgických nástrojů a jejich užití v civilním a vojenském prostředí a jejich zobrazení v ikonografii
Thesis title in English: Typology of roman medical and surgical instruments and their use in civilian and military environments and their display in iconography
Key words: doba římská|principát|lékařské a chirurgické nástroje|římská armáda
English key words: Roman Empire|Principate Medical and Surgical Instruments|Roman Army
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.06.2017
Date of assignment: 12.06.2018
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 13.06.2018
Date and time of defence: 03.09.2018 09:00
Date of electronic submission:03.08.2018
Date of proceeded defence: 03.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Marek Verčík, Dr. phil.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměřuje na popis jednotlivých římských lékařských a chirurgických nástrojů, jejich částem a možnostem použití. Dále hodlám shrnout známé informace o římských medicích a porovnat jejich práci v civilní a vojenské sféře podle nálezů jejich nástrojů na území Římské říše, čili jak v pevninské Itálii, tak v provinciích. V poslední fázi bakalářské práce popíši zachycení nástrojů, mediků a jejich praktik v ikonografii.
References
· Baker, P., 2013: The Archaeology of Medicine in the Greco-Roman World. Cambridge.

· Cruse, A., 2004: Roman Medicine. Strout, Gloucestershire.

· Dawson, I., 2005: Greek and Roman Medicine. New York.

· Matthaus, H., 1989: Der Artz in römischer Zeit: Medizinische Instrumente und Arzneien. 25 Jahre Limesmuseum Aalen.

· Bliquez, L., J., 1988: Roman surgical Instruments and Minor Objects in the University of Mississippi. Goteborg.

· Jackson, R., 1988: Doctors and Diseases in the Roman Empire. Norman and London.

· Scarborough, J., 1969: Roman Medicine (Aspects of Greek and Roman Life). London.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html