Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Lipidové složení biologických membrán a životní strategie pěvců
Thesis title in Czech: Lipidové složení biologických membrán a životní strategie pěvců
Thesis title in English: Lipid composition of biological membranes and life-histories in songbirds
Key words: zeměpisná šířka, nadmořská výška, mastná kyselina, membrána, metabolismus, délka života, životní strategie
English key words: latitude, altitude, fatty acid, membrane, metabolism, life span, life-histories
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.10.2017
Date of assignment: 24.10.2017
Date of electronic submission:08.06.2020
Date of submission of printed version:08.06.2020
Date of proceeded defence: 13.07.2020
Reviewers: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Preliminary scope of work
Zastoupení různých typů lipidů a mastných kyselin v biologických membránách ovlivňuje jejich fluiditu a zároveň odolnost k oxidačnímu poškození volnými radikály. Vzhledem k tomu, že fluidita membrán ovlivňuje efektivitu a rychlost metabolických dějů probíhajících v membránách, je jejich složení považováno za klíčový molekulárně-fyziologický znak determinující metabolický výdej a délku života živočišných druhů. Lze proto předpokládat koevoluci lipidového složení membrán s životními strategiemi, což bude testovat navrhovaná diplomová práce. Testována bude zejména hypotéza, podle níž se pomalé životní strategie vyvíjejí společně s nižším zastoupením nenasycených mastných kyselin v biologických membránách. Relativní zastoupení různých membránových lipidů a mastných kyselin bude analyzováno pomocí kapalinové a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v krevních vzorcích temperátních a tropických druhů pěvců. Vzhledem k tomu, že tropické druhy mají při stejné hmotnosti pomalejší životní strategie než druhy temperátní, představuje zahrnutí obou skupin vhodný modelový systém pro studium této problematiky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html