Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Role neziskových organizací v souvislosti s imigrací na Sicílii
Thesis title in Czech: Role neziskových organizací v souvislosti s imigrací na Sicílii
Thesis title in English: The role of non-profit organizations in the context of immigration in Sicily
Key words: migrace, neziskové organizace, Sicílie, Itálie, EU
English key words: migration, non-profit, integration, Sicily, Italy, state, policy, EU
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.06.2017
Date of assignment: 14.06.2017
Guidelines
Předpokládanou metodou zpracování budou polostrukturované rozhovory se zaměstnanci výše zmíněných organizací. Ráda bych provedla minimálně dva rozhovory v každé organizace. K dispozici budu mít samozřejmě i další materiály jako propagační prospekty daných organizací a další oficiální zdroje informací, které uvádí organizace samotné.
Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod
2.Teoretické koncepty týkající se migrantů, integrace, neziskových organizací
3.Zvolená metodologie a etika výzkumu
4.Empirická část – charakteristika neziskových organizací, vztah k vnitrostátní politice, služby a jejich rozsah atd.
5. Závěr
References
• Anheier, Helmut K., Salamon, Lester M. Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání. Praha: Agnes. 1999.
• http://www.ong.it/
• Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2.
• Škarabelová, S. (ed.) Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 52 s. ISBN 80– 239–4057–0. . [online]. [cit. 15.listopadu 2010]. Dostupné na Internetu < http://www.e-cvns.cz> .
• http://www.caritasitaliana.it/
• https://www.intersos.org/paesi/italia/
• Serra, F.Le ONG protagoniste dalla cooperazione allo sviluppo (LED edizioni universitarie). Scienze sociali, ISBN 8879162292
• Bazzano, Alice. Londoni, Paolo. Cooperazione non governativa ed efficacia. Principi pratiche e condizioni abilitanti. Poliscript, 2011. ISBN 8864930108
Preliminary scope of work
Předpokládaným tématem této bakalářské práce je popis fungování a možnosti nevládních neziskových organizací (ONG – Organizazzioni non governative) v souvislosti s integrací migrantů přicházejících na Sicílii. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala dvě italské nevládní organizace působící na Sicílii – Caritas Italiana a InterSos. U těchto organizací se zaměřím na způsob, jakým se snaží usnadnit integraci přícházejících migrantů do Evropy a jaké k tomu mají prostředky, zároveň bych se ale také ráda zaměřila na případné překážky, které stěžují práci jak pracovníkům vně organizací, tak celkově funkci organizací jako takových a jejich ovlivnění vnitrostátní politikou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html