Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Násilí na YouTube v kontextu klasické diskuse o násilí v masmédiích
Thesis title in Czech: Násilí na YouTube v kontextu klasické diskuse o násilí v masmédiích
Thesis title in English: Violence on YouTube in the context of the classic discussion about violence in mass media
Key words: násilí|agrese|internet|sociologie|masová média
English key words: violence|agression|internet|sociology|massmedia
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.06.2017
Date of assignment: 22.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 24.07.2018
Date and time of defence: 06.09.2018 08:00
Date of electronic submission:24.07.2018
Date of submission of printed version:26.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová
 
 
 
Guidelines
Výzkumy na agresi a násilí v médiích mají již dlouhou tradici. Je známo, že se v televizi objevuje stabilně velké množství násilného obsahu. Často je zobrazováno násilí bez lítosti, bez důsledků pro pachatele, dále je ospravedlňováno, a také zobrazováno v komické formě. Rozsáhlý výzkum na téma vlivu násilí na chování přitom přichází většinově se zjištěním, že za určitých podmínek sledování násilí na násilné chování vliv má.
V porovnání s klasickými médii je videokanál YouTube mnohem otevřenější, protože umožňuje velmi snadnou produkci, a je dostupný pro širokou veřejnost. Navíc neprochází takovou obsahovou kontrolou jako tradiční média a negativní obsah, jako je například násilí či jiná forma agrese, se tak může snadněji dostat k divákům. Vzhledem ke sledovanosti představují zřejmě YouTubeři pro mladé diváky referenční skupinu, která může nezanedbatelně ovlivňovat vztah rozvíjejích se jedinů k násilí a agresi. Pokud jsou agrese a násilí reprezentováni pozitivně (zábava, hrdinství, atraktivita, …), může si mladý divák zafixovat agresivní chování s pozitivními emocemi.
Cílem práce je v kontextu tradičních úvah o vlivu referenčních skupin a masmédií na násilné chování odpovědět na otázku možného vlivu nejsledovanějších kanálů na českém Youtube na násilné či agresivní chování. V této práci provede autorka první krok, jímž je zmapování výskytu, kontextu a forem násilného chování a agrese u nejsledovanějších videí na českém YouTube a zmapování možných technik legitimizace, viktimizace a normalizace násilí. Předpokládanou metodou bude obsahová analýza.
References
Předběžný seznam literatury

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Burgess, J., Green, J., Jenkins, H., & Hartley, J. (2009). YouTube: Online video and participatory culture. Cambridge, England: Polity.

Chau, C. (2010). YouTube as a participatory culture. New Directions for Student Leadership, 128, 65-74.

Kavoori, A. (2015). Making Sense of Youtube. Global Media Journal, 13(24), 1-25.

Peterson, J. & Densley, J. (2017). Cyber violence: What do we know and where do we go from here? Aggression and Violent Behavior, 1-8.

Weaver, A. J., Zelenkauskaite, A. & Samson, L. (2012). The (Non)Violent World of YouTube: Content Trends in Web Video. Journal of Communication, 62, 1065–1083.

Wesch, M. (2009). YouTube and You: Experiences of Self-awareness in the Context Collapse of the Recording Webcam. Explorations in Media Ecology, 8(2), 19-34.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html