Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice
Thesis title in Czech: Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice
Thesis title in English: Language Divergence in Korean Republic and Democratic People’s Republic of Korea
Key words: Korea|Jižní Korea|Severní Korea|korejština|jazyková politika|Korejský jazyk|jazyková divergence|jazykové sjednocení|korejština ve 20. století
English key words: Korea|South Korea|North Korea|language policy|Korean language|language divergence|language unification|Korean language in the 20th century
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: Mgr. Vladislava Mazaná
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2017
Date of assignment: 01.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 25.09.2017
Date and time of defence: 05.09.2019 09:00
Date of electronic submission:27.06.2019
Date of submission of printed version:27.06.2019
Date of proceeded defence: 05.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce se zabývá divergencí mezi jazyky Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Srovnává jejich jazykovou politiku a její rozdílný vývoj po rozdělení Koreje po druhé světové válce. Práce popisuje hlavní rozdíly mezi těmito dvěma jazyky, a to zejména z morfonologického a lexikálního hlediska v souvislosti se sérií nekoordinovaných purifikačních hnutí, jež v minulosti proběhla v obou státech a jež významně přispěla k prohloubení nejednotnosti korejštiny. Práce se rovněž okrajově dotýká problematiky potenciálního sjednocení obou jazyků a návrhů, které byly v této souvislosti již vytvořeny.
References
Prameny:
Hŏ Čchŏlku (2015). Urimal kjubŏmŭi ihä (Porozumění normám korejštiny).
I Kwankju (2002). Hakkjo munpŏmnon (Teorie školské gramatiky).
Čosŏnŏ munpŏp (Gramatika korejštiny) (1960). Kwa hak-wŏn čchulpchansa.
„Čosŏnmal kjupŏmčip“ häsŏl (Komentáře k pravidlům korejštiny) (1971). Sahö kwahak čchulpchansa.

Literatura:
Pucek, Vladimír (2000). Jazyková politika v Koreji. Karolinum.
Kwon Čäil (2015). Nambukhan ŏhwi tanilhwa (Sjednocení lexika Jižní a Severní Koreje). University of Seoul
Kwak Čungku (2001). Nambukhan ŏnŏ ičilhwawa kŭe kwalljŏn dön mjŏt mujčä (Heterogenita jazyka Jižní a Severní Koreje a několik problémů, které jsou s tím spjaté). Sogang University.
Kim Bjŏngsŏn (2001). Sŏro tarŭn čŏngpokisul jongŏŭi höpok pangan (Návrh na překonání rozlišných badatelských technik). Academy of Korean Studies.
Kim Tchäšik (2001). Ŏllonŭi nambukhan ŏnŏ tongčilsŏng höpok pangan (Návrh na obnovení homogenity jižní a severní korejštiny v médiích). Jonhap.
Pak Tongkŭn (2006). Nambukhan matčchumpŏp tchongil pangane tähan bipchančŏk kŏmtcho (Kritické posouzení návrhu na sjednocení pravopisu Jižní a Severní Koreje). Kjŏreŏmunhakhö.
Čŏn Sutchä (2001). Sŏro tarŭn pchjokipŏpŭi tchongil pangan (Návrh na sjednocení vzájemně odlišných pravidel transkripce). National Institute of the Korean Language.
Čchö Hočchŏl (2001). Sŏro tarŭn ŏhwiŭi tongčilsŏngŭl wihan pangan (Návrh na sjednocení vzájemně odlišného lexika). Korea University.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html