Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
Thesis title in Czech: Transnacionální vazby, integrace a vliv etiopské diaspory na rozvoj Etiopie
Thesis title in English: Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.05.2017
Date of assignment: 26.05.2017
Date of electronic submission:17.05.2020
Date of submission of printed version:18.05.2020
Date of proceeded defence: 26.06.2020
Reviewers: Kristýna Janurová, M.A.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce si klade za cíl prozkoumat vliv Etiopanů žijících v zahraničí na rozvoj jejich domovské země, jejich vliv na nedávné politické změny a zároveň konfrontovat názory Etiopanů v zahraničí s podobnou skupinou respondentů žijících trvale v Etiopii.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html