Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnotová orientace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in Czech: Hodnotová orientace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in English: Value Orientation of the Prison Population
Key words: vězeňství|hodnotová orientace|veřejné mínění
English key words: Prison System|Value Orientation|Public Opinion
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.05.2017
Date of assignment: 26.05.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 15.08.2017
Date and time of defence: 03.09.2019 08:30
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměřuje na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Srovnává vnímání hodnot mezi vězeňskou populací a celou populací ČR. Hlavním cílem je zjistit, zda se základní vnímání společenských hodnot liší a případně v jak. Datovou oporou jsou nejen studie realizované různými výzkumníky, ale také vlastní výzkum v českých věznicích. Výzkum proběhl v roce 2008, kdy jsem navštívil celkem 15 věznic. Jednalo se o všechny nápravné výchovné stupně. Vězni vyplňovali standardizovaný dotazník, celkem odpovědělo více než 400 respondentů.
References
Bursík, Tomáš. 2007. „Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969-1989“. UK FF [online]. Dostupné z . [cit. 22. 4. 2009].
Durkheim, Émile.2004. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Fischer, Slavomil. 2006. Sociální patologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
Foucault, Michel. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.
Horáková, Rákoczyová. 2008. „Sociální exkluze na lokální úrovni II“. Praha: VÚPSV, v.v.i. [online]. Dostupné z: . [cit. 20. 4. 2009].
Hrčka, Michal. 2001. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství.
Malá, Drahomíra. 2003. Vězeňství po česku. Tišnov: SURSUM.
Mařádek, Vladimír. 2001. „Profesionální stigmatizace a její vazby na utváření postojových struktur v penitenciárních podmínkách“. Portál Vězeňské služby ČR [online]. Dostupné z: . [cit. 15. 9. 2008].
Merton, Robert K.. 2000. Studie ze socilogické teorie. Praha: Sociologické Nakladatelství.
Munková, Gabriela. 2001. Sociální deviace. Praha: nakladatelství Karolinum.
Nedbálková, Kateřina. 2016. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc!
Nedbálková, Kateřina:. 2006. Spoutaná rozkoš. Praha: Sociologické nakladatelství.
Němec, Jiří. 1993. Psychopatie a kriminalita. Praha: MV ČR.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html