Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos
Thesis title in Czech: Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos
Thesis title in English: The issues of translation of Taras Antypovych´s novel Chronos
Key words: překlady do češtiny|překlady u zkrajinštiny|teorie překladu|ukrajinská literatura|kritika překladu|Taras Antypovyč
English key words: translation into Czech|translation from Ukrainian|the theory of translation|Ukrainian literature|the critique of translation|Taras Antypovych
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.05.2017
Date of assignment: 23.05.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2017
Date and time of defence: 07.09.2018 10:00
Date of electronic submission:20.07.2018
Date of proceeded defence: 07.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je poukázat na některá obtížná místa a problematické jevy při překladu z ukrajinštiny románu Chronos současného ukrajinského spisovatele Tarase Antypovyče a předložit možná překladatelská řešení. První část práce se zaměří na samotné dílo a jeho specifické jazykové a stylistické prostředky, druhá část bude teoreticko-praktická. Práce se bude věnovat několika překladatelským problémům, s nimiž se při překladu Chronosu lze nejčastěji střetnout, jako jsou neologismy, slangové i argotické výrazy, anglicismy, úloha ruštiny a tzv. suržyku v ukrajinském literárním textu, vulgarismy, frazeologismy apod. Tyto problematické oblasti budou sledovány jak z teoretického pohledu, tak i z pohledu praktických překladatelských variant řešení.
References
Bibliografie
Levý, Jiří. Umění překladu, Praha 1983.
Pechar, Jiří. Otázky literárního překladu, Praha 1986.
Hečko, Blahoslav. Dobrodružství překladu, Praha 2000.
Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace, Praha 2003.
Vilikovský, Jan. Překlad jako tvorba, Praha 2002.
Kufnerová, Zlata. Překládání a čeština, Jinočany, 1994.
Knittlová, D. Teorie překladu, Olomouc 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html