Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Prostor Ostravy v současné české literatuře
Thesis title in Czech: Prostor Ostravy v současné české literatuře
Thesis title in English: The Space of the City of Ostrava in Contemporary Czech Prose Fiction
Key words: topos|Ostrava|česká próza po roce 1989|narativní funkce prostoru|scenérie|region|Marek Pietoň|Jan Balabán|Jaroslav Žila|Miroslav Stoniš|Ota Filip|Hnát Daněk
English key words: topos|Ostrava|czech prosa fiction after 1989|scenery|region|Marek Pietoň|Jan Balabán|Jaroslav Žila|Miroslav Stoniš|Ota Filip|Hnát Daněk
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.05.2017
Date of assignment: 22.05.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 23.05.2017
Date and time of defence: 10.09.2018 09:00
Date of electronic submission:07.08.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude věnovat způsobům reprezentace města Ostravy (a případně i širšího regionu Ostravska) v české literatuře posledních desetiletí. Zahrne např. tyto autory: Jan Balabán (Boží lano, Černý beran, Kudy šel anděl), Petr Hruška (Obývací nepokoje, Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta vjíždějí do lodí), Petr Motýl (Černá pěna Ostravice, Jazykem haldy, Šílený Fridrich), Jaroslav Žila, Hnát Daněk, Jan Vrak, Milan Krupa. Bude založena naratologicky, bude tedy prostor a místa jako jeho konkretizace chápat jako integrální součást světa příběhu, jež se nějak vztahuje ke složkám postav, děje či času. Pokusí se aplikovat na Ostravu antropologický koncept ne-místa Marca Augého, stejně jako dějepisný koncept míst s pamětí/míst bez paměti. Základní obecné otázky: Jakou roli hraje prostor ve struktuře vyprávění? Je součástí postavy tak, že se s ní prolíná? Nebo ji nějak ovlivňuje? Je pro charakter postavy určující (např. způsobuje syrovost průmyslové oblasti určité existenciální naladění hrdinů)?
References
AUGÉ, Marc: Non-Places: Introduction to an Antrhropology of Supermodernity. London: Verso, 1995.
AUGÉ, Marc: Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999.
DERDOWSKA, Joanna: Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
RYAN, Marie-Laure: Space. In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. Dostupné zdehttp://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space.
SLAWIŃSKI, Janusz: Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. In: Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90.let XX. století. Brno, Host ,2002, s. 98-115.
ISER, Wolfgang: Fiktivní a imaginární. Perspektivy literární antropologie. Praha: Karolinum, 2017.
KRÁL, Petr: Zpráva o místech. Praha: Torst, 2008.
SHAMA, Simon: Kultura a paměť. Praha: Argo/Dokořán, 2007.
NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci: Krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html