Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů
Thesis title in Czech: Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů
Thesis title in English: Well-being and health status of seniors
Key words: duševní spokojenost|senioři|zdraví|pozitivní psychologie|optimismus|stárnutí
English key words: well-being|senior|health|positive psychology|eldery
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.05.2017
Date of assignment: 12.05.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 18.05.2017
Date and time of defence: 06.09.2018 00:00
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá působením duševní pohody na zdravotní stav seniorů a celkovou kvalitu života jedince. Bakalářská práce přináší shrnutí teorie duševní pohody a představuje tak hlavní téma pozitivní psychologie. V rámci první, literárně přehledové části, se práce zaobírá hlavním kritériem pro měření duševní pohody, které je udáváno mírou optimálního prospívání. Zaměříme se zejména na pět měřitelných prvků (PERMA), které se spolupodílejí na podpoře duševní pohody. Dále bude věnován prostor současným výzkumným studiím, které se zabývají vlivem uvedených proměnných na zdraví člověka v rámci psychosomatického přístupu.
Hlavní cíl literárně přehledové části spočívá v zaměření se zejména na sanogenní vlivy, které mohou ke zdravotnímu stavu přispívat pozitivně a rozvíjet přirozeným způsobem duševní pohodu.

Druhá část práce navazuje na teoretický úvod a ověřuje souvislost duševní pohody a zdravotního stavu. K tomu účelu bude navržen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření zjišťující zmíněný vliv duševní pohody na zdraví.
References
Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha : Lidové noviny.

Frankl,V. (1997) Vůle ke smyslu. Brno : Cesta.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Praha : Grada Publishing.

Langmeier, J, Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha : Grada.

Říčan, P. (2004). Cesta životem, Praha : Portál.

Šolcová, I., Kebza, V. (2005). Predikátory osobní pohody (well-being) u reprezentativního vzorku České populace. Československá psychologie 49.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing.

World Health Organization. (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice. Geneva: Author.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html