Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Thesis title in thesis language (Slovak): Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Thesis title in Czech: Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Thesis title in English: Effect of chronotype and time of assessment on the results of cognitive tests
Key words: chronotyp|ranný typ|večerný typ|cirkadiánna preferencia|kognitívny výkon
English key words: chronotype|morning type|evening type|circadian preference|cognitive performance
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.05.2017
Date of assignment: 11.05.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 01.08.2018
Date and time of defence: 03.09.2018 00:00
Date of electronic submission:01.08.2018
Date of proceeded defence: 03.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat výkonem jedince v kognitivních testech, které jsou běžnou součástí kognitivních vyšetření a jsou klíčové pro stanovení kognitivního deficitu u neurologických a neuropsychiatrických onemocnění jako jsou Alzheimerova demence, deprese, schizofrenie a další poruchy kognitivních funkcí. Jelikož k vyšetřování pacientů může docházet v různém čase v průběhu dne, je nesmírně důležité stanovit, zda může čas testování a chronotyp testovaného ovlivnit kognitivní výkon klinicky významnou mírou.
Cílem této studie je stanovit, 1) jak velký je vliv chronotypu a doby testování na kognitivní výkon, 2) zda jsou výsledky vybraných metod závislé na době testování s ohledem na subjektivní preferenci participanta a 3) identifikovat baterii testů vhodnou na sledování efektu chronotypu a nebo na vyšetřování kognitivního deficitu nezávisle na čase testování. V případě, že vliv doby testování klinicky významně ovlivní výkon, bude nutné před vyšetřováním pacienta zjistit jeho chronotyp a pak zvolit vhodnou dobu měření, nebo použít tu baterii testů, která není závislá na čase testování. Testování bude rozloženo na dvě fáze. Nejprve budou participantům zadány dotazníky na určení jejich chronotypu a stanovení času měření. V další fázi budeme sledovat výkon těchto jedinců v kognitivních testech v jejich preferovaném a nepreferovaném čase. Tato testování budou probíhat v spánkové laboratoři v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech.
References
ADAN, A., et al. (2012). Circadian typology: a comprehensive review. Chronobiology International 29 (9) 1153-1175.

BADDELEY, A. (2007). Working memory, trought, and action.New York: Oxford University Press.

HORNE, J. A., ÖSTBERG, O. (1976). A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. International Journal of Chronobiology, 4, 97-110.

JANEČKOVÁ, D. (2014). Cirkadiánní preference rozdílný život ranních ptáčat a nočních sov.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MATCHOCK, R.L., MORDKOFF, J.T. (2008). Chronotype and time-of-day inXuences on the alerting, orienting, and executive components of attention.Experimental Brain Research192(2) 301-310.

MECACCI, L., et al. (2004). Cognitive failures and circadian typology. Personality and individual differences, 37, 107-113.

NATALE, V., et al. (2003). Cognitive efficiency and circadian typologies: a diurnal study. Personality and Individual Differences, 35, 1089–1105

PRECKEL, F., et al. (2011). Chronotype, cognitive abilities and academic achievement: A meta-analytic investigation. Learning and individual differences 21 (5), 483-492.

SCHMIDT., Ch et al. (2015). Pushing the limits: Chronotype and time of day modulate working memory-dependent cerebral activity. Frontiers in neurobiology, 199 (6), 1-9

SCHRIMSHER, G. W., et al. (2008). Comparison of tetradic WAIS-III short forms in predicting full scale IQ scores in neuropsychiatric clinic settings. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 30, 235-240.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html