Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Záběhlice a Zahradní Město: urbanistický a architektonický vývoj
Thesis title in Czech: Záběhlice a Zahradní Město: urbanistický a architektonický vývoj
Thesis title in English: Záběhlice and Zahradní Město: Evolution of urbanism and architecture
Key words: Záběhlice, Zahradní Město, architektura, sídliště, urbanismus
English key words: Záběhlice, Zahradní Město, architecture, housing estate, urbanism
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.05.2017
Date of assignment: 09.05.2017
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2017
Date and time of defence: 07.09.2017 09:00
Date of electronic submission:20.07.2017
Date of submission of printed version:20.07.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Opponents: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Úvod
I. Urbanistická koncepce zahradních měst (teorie Ebenezera Howarda)
II. Stavební a historický vývoj Záběhlic
III. Zahradní město
a. Historie vzniku
b. Plánování projektu
c. Samotná výstavba
d. Významné stavby původního Zahradního měst
e. Poválečný stavební vývoj
f. Vznik sídlišť Zahradní město Východ a Zahradní město Západ
g. Typy panelových domů, fáze výstavby, infrastruktura…
IV. Přelom tisíciletí – další výstavba a změny v architektuře Zahradního města
Závěr
Seznam použitých pramenů a literatury
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení
References
AUGUSTA 1997 — Pavel AUGUSTA ed.: Kniha o Praze 10. Praha 1997
BEDRNÍČEK 2006 — Pavel BEDRNÍČEK: Obce vůkolní před branami měst pražských. Praha 2006
BENEŠ/ŠEVČÍK 2009 — Oldřich ŠEVČÍK/Ondřej BENEŠ: Architektura 60. let: „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha 2009
BRONCOVÁ 2006 — Dagmar BRONCOVÁ: Praha 10 křížem krážem. Praha 2006
FABINGER 1919 — František FABINGER: Jak budeme bydleti?. Praha 1919
FIALOVÁ/TICHÁ — Irena FIALOVÁ/Jana TICHÁ: PRG | 20 | 21. současná architektura. Praha 2007
FRAMPTON 2004 — Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura: Kritické dějiny. Praha 2004
FRIČ/SEDLÁKOVÁ 2006 — Pavel FRIČ/Radomíra SEDLÁKOVÁ: 20. století české architektury. Praha 2006
HALÍK/KRATOCHVÍL/NOVÝ 1996 — Pavel HALÍK/Petr KRATOCHVÍL/Otakar NOVÝ: Architektura a město. Praha 1996
HARRIES 2011 — Karsten HARRIES: Etická funkce architektury. Praha 2011
HAVLOVÁ/LUKEŠ/SVOBODA 1997 — Ester HAVLOVÁ/Zdeněk LUKEŠ/Jan E. SVOBODA: Praha 1891 – 1918: Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha 1997
HAVLOVÁ/NOLL/SVOBODA 2000 — Jan E. SVOBODA/ Jindřich NOLL/Ester HAVLOVÁ: Praha 1919 – 1940: Kapitoly o meziválečné architektuře. 2000.
HOWARD 1902 — Ebenezer HOWARD: Garden Cities of To-morrow: Being the second edition of "To-morrow: A pieceful path to real reform". London 1998
HRŮZA 1965 — Jiří HRŮZA: Teorie města. Praha 1965
HRŮZA 1977 — Jiří HRŮZA: Slovník soudobého urbanismu. Praha: Odeon, 1977.
HRŮZA 1989 — Jiří HRŮZA: Město Praha. Praha 1989
HRŮZA 2011 — Jiří HRŮZA: Stavitelé měst. Praha 2011
HRŮZA 2014 — Jiří HRŮZA: Svět měst. Praha 2014
HUBATOVÁ/ŘÍHA 2007 — Lada HUBATOVÁ/ Cyril ŘÍHA: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura
70. let. Praha 2007
JEHLÍK 2016 — Jan JEHLÍK: Rukověť urbanismu. Praha 2016
KOCOUREK 2006 — Jaroslav KOCOUREK: Český atlas. Praha 2006.
KOHOUT/VANČURA 1986 — Jiří KOHOUT/Jiří VANČURA: Praha 19. a 20. století: Technické proměny. Praha1986
KRAJČI 2009 — Petr KRAJČI (ed.): Slavné stavby Prahy 10. Praha 2009
LYNCH 2004 — Kevin LYNCH: Obraz města. Praha 2004
LEDVINKA/PEŠEK 2000 — Václav LEDVINKA/Jiří PEŠEK: Praha. Dějiny českých měst.
Praha 2000
MIKSÁNKOVÁ 1981 — Alexandra MIKSÁNKOVÁ: Výstavba Prahy 1945–1980. Praha 1981
NOLL/SKALA/SVOBODA 2006 — Jindřich NOLL/Jan E. SVOBODA/ Vladislav SKALA: Praha
1945 – 2003: Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha 2006
NORBERG-SCHULZ 1994 — CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ: Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha 1994
NORBERG-SCHULZ 2016 — Christian NORBERG-SCHULZ: Principy moderní architektury. Praha 2016
PELZBAUEROVÁ 2008 — Věra PELZBAUEROVÁ: Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů.
Praha 2008
PEŠEK 1999 — Jiří PEŠEK: Od aglomerace k velkoměstu: Praha a středoevropské metropole, 1850-1920. Praha 1999
PLATOVSKÁ 2010 — Marie PLATOVSKÁ: Vznik panelového sídliště jako typu osídlení. Zástavba pražského Červeného vrchu. In: Umění LVIII, 2010, 136-152
PODLAHA 1908 — Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých: politický okres Vinohradský. Praha 1908
PODLAHA 1907 — Antonín PODLAHA: Posvátná místa Království českého : dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém. Řada první, Arcidiecese Pražská. Díl I. Praha 1907.
POHL 1976 — Josef POHL: Byty včera, dnes a zítra: Publikace o přehledu činnosti Výstavby hl. m. Prahy-výstavby sídlišť za dobu 20 let trvání této organizace. Praha 1976
ŘÍHA/STEFAN/VANČURA 1956 — Josef Karel ŘÍHA/Oldřich STEFAN/Jiří VANČURA: Praha včerejška a zítřka. Praha 1956
STRAKOŠ 2014 — Martin STRAKOŠ: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton: Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava 2014
SEDLÁČEK 1905 — August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého. Praha 1905
ŠKRABAL 1934 — František ŠKRABAL: Almanach okresu Praha XIII. Praha 1934
ŠVÁCHA 2004 — Rostislav ŠVÁCHA: Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb
1989–2004. Praha 2004
ŠVÁCHA 2004 — Rostislav ŠVÁCHA: Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury 1. poloviny 20. století. Praha 2004
VESELÝ 2008 — Dalibor VESELÝ: Architektura ve věku rozdělené reprezentace: Problém tvořivosti ve stínu produkce. Praha 2008
VÝRUT 2001 — Karel VÝRUT: Kapitoly z pražské historie. Pelhřimov 2001
ZADRAŽILOVÁ 2013 — Lucie ZADRAŽILOVÁ: Když se utopie stane skutečností: Panelová sídliště v Československu 1953–¬1989. Praha 2013.
Zahradní město: Příručka pro každého obyvatele Zahradního města. Praha 1946
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá architekturou a urbanistickým řešením pražské čtvrti Zahradní Město. Výstavba Zahradního Města probíhala v několika etapách, od převážně řadových domků, vznikajících na přelomu 20. a 30. let, přes činžovní domy až k panelovému sídlišti z 60. a 70. let 20. století. Práce je zaměřena především na proměny architektury v rámci Zahradního Města, ale je zde rovněž zmíněna přilehlá původní osada Záběhlice, na jejímž okraji tato čtvrť vznikla.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with architecture and town planning of a prague quarter Zahradní Město (Garden City). The construction of Zahradní Město had several phases: terraced houses from 1920s, apartment blocks in late 1940s and high-rise blocks form 1960s and 1970s. This thesis is focused on changes of local architecture and there is also described a historical settlement Záběhlice next to which the quarter was built.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html