Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky.
Thesis title in Czech: Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky.
Thesis title in English: Delivery injuries of women during vaginal delivery from midwife´s point of view.
Key words: Vaginální porod, porodní poranění, porodní asistentka, příprava hráze k porodu, šestinedělí
English key words: Vaginal delivery, delivery injuries, midwife, preparation of perineum to delivery, puerperium
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Obstetrics and Gynaecology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00790)
Supervisor: Mgr. Miluše Kulhavá
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.04.2017
Date of assignment: 29.04.2017
Date and time of defence: 20.06.2018 00:00
Date of electronic submission:30.04.2018
Date of proceeded defence: 20.06.2018
Reviewers: Mgr. Gabriela Jurigová, DiS.
 
 
 
Advisors: MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
Guidelines
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
References
AASHEIM, V., et al. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. 2011, issue 12. ISSN: 1469-493X. Art. No.: CD006672. D10.1002/14651858.CD006672.pub2 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006672.pub2/abstract;jsessionid=80BFDD66ECCD6554283643DC41507C34.f04t04.
HÁJEK, Z., et al. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vydání. Praha: Grada, 2014, 538s. ISBN: 978-80-247-4529-9.
OLIVEIRA, LS., et al. Perineal trauma after vaginal delivery in healthy pregnant women. Sao Paulo Medical Journal. 2014, vol. 132, no. 4, p. 231-238. ISSN 1516-3180.
OTČENÁŠEK, M. Mechanismus poranění pánevního dna při vaginálním porodu. In: Moderní babictví. Praha: Levret, [2003]-2011. 2009, č. 17, s. 24-27. ISSN: 1214-5572.
Dostupné z: https://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2009-17/?pdf=1
PAŘÍZEK, A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 285 s. : barev. il., 1 portrét, tab. ; 29 cm. ISBN: 978-80-7262-949-7.
SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 280s. ISBN: 978-80-271-0214-3.
Preliminary scope of work
Tématem bakalářské práce bude problematika poranění ženy při vaginálním porodu. Práce bude teoreticko-praktická. Teoretická část bude popisovat anatomii pánevního dna a ženských pohlavních orgánů, metody prevence, rozdělení porodních poranění a péči o ně v období šestinedělí. V praktické části budu zkoumat dotazníkovým šetřením, která porodní poranění se u žen vyskytují nejčastěji. Také bych chtěla zjistit, zda nějaké faktory ovlivnily u dotazovaných žen vznik poranění, dále jaká je informovanost rodiček o možnostech prevence či spojitost mezi přípravou hráze k porodu a vznikem porodního poranění.
Preliminary scope of work in English
The main theme of the thesis will be the issue of injuries during vaginal delivery. Thesis will be divided into theoretical and practical part. The theoretical part will describe anatomy of pelvic floor and female genitals. I will also describe the methods of injury prevention, its distribution and following care about injuries in puerperium. In practical part I will examine with questionnaire investigation, what type of injury occurs most frequently. I would like to find out, which risk factors cause birth injuries, women’s awareness of prevention and if there is any association between preparation of perineum and injury.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html