Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze
Thesis title in Czech: Kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze
Thesis title in English: Kinesiology analysis of the upper limb movement while wheelchair propulsion by the level of spinal cord injury
Key words: mechanický invalidní vozík, jízda na vozíku, transverzální míšní léze, tetraplegie, horní končetina
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: Barbora Frgalová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.04.2017
Date of assignment: 27.04.2017
Confirmed by Study dept. on: 23.10.2017
Date and time of defence: 11.09.2017 08:00
Date of electronic submission:05.09.2017
Date of submission of printed version:28.08.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Reviewers: Mgr. Zuzana Hlinková
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem bakalářské práce je kineziologický rozbor pohybu horní končetiny při jízdě na vozíku dle úrovně míšní léze v krčních segmentech. V této práci jsou shrnuty publikované poznatky a studie o stereotypu jízdy na vozíku u chronických pacientů s míšní lézí. Cílem bakalářské práce je především představit jízdu na vozíku z pohledu kinetiky, kinematiky a svalové práce objektivizované pomocí elektromyografie. Pochopení tohoto cyklického lokomočního pohybu může pomoci předejít nebo eliminovat riziko syndromu přetížení horní končetiny. Osoby s tetraplegií mají větší pravděpodobnost výskytu tohoto syndromu z důvodu poruchy neuromuskulárního řízení horních končetin.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html