Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
On the Complexity of Search Problems with a Unique Solution
Thesis title in Czech: Složitost Vyhledávacích Problémů s Jednoznačným Řešením
Thesis title in English: On the Complexity of Search Problems with a Unique Solution
Key words: Black-Box Separace|Jednosměrné Funkce|TFNP|CLS|ARRIVAL
English key words: Black-Box Separations|One-Way Functions|TFNP|CLS|ARRIVAL
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.09.2017
Date of assignment: 20.09.2017
Confirmed by Study dept. on: 05.10.2017
Date and time of defence: 25.08.2021 14:00
Date of electronic submission:17.06.2021
Date of submission of printed version:29.05.2021
Date of proceeded defence: 25.08.2021
Reviewers: Christopher Brzuska
  Nir Bitansky
 
 
Guidelines
Cílem práce je studium souvislostí mezi výpočetní složitostí strukturovaných problémů a kryptografickými předpoklady. Metody mohou zahrnovat konstrukce dolních odhadů pro totální problémy na základě kryptografických předpokladů či konstrukce středně težkých funkcí na základě strukturovaných problémů.

The goal of this thesis is to study the relationships between computational complexity of structured problems and various cryptographic assumptions. The methods might include constructions of lower bounds for total search problems based on general cryptographic assumptions or constructions of moderately hard functions based on structured problems.
References
Aktuální konferenční a časopisecké články
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html