Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Ultrarychlá spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou
Thesis title in Czech: Ultrarychlá spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou
Thesis title in English: Ultrafast spin dynamics in systems with strong spin-orbit interactions
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Guidelines
Náplní navrhované práce je studium spinové dynamiky v materiálech, které mají potenciální uplatnění ve spintronických součástkách. Pro výzkum budou využity zejména optické metody – ultrarychlá laserová spektroskopie a magneto-optická magnetometrie, které jsou vhodné především díky své neinvazivnosti. Po stránce materiálové se výzkum zaměří zejména na systémy se silnou spin-orbitální vazbou. Budou studovány například ferromagnetické (např. CoFeB, NiFe) a antiferromagnetické (např. CuMnAs, IrMn) materiály a objemové topologické izolátory (např. BiSe, BiTe). Výzkum bude zaměřen také na heterostruktury těchto materiálů a to jak čistě kovové (např. CoFeB/Pt, CoFeB/Ta), tak i struktury kombinující polovodič s kovem (např. CoFeB/BiSe, GaAs/Fe). Tyto heterostruktury budou následně použity pro přípravu prototypů elektronických součástek, které budou kromě čistě optických metod testovány také pomocí opto-transportních měření.
References
C. F. Klingshirn: Semiconductor Optics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1995.
Jagdeep Shah: Ultrafast spectroscopy of semiconductors and semiconductor nanostructures. Springer Series in Solid-State Sciences vol 115, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
J. C. Diels, W. Rudolph: Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego, 1996.
Semiconductor Spintronics and Quantum Computation. Eds. D.D. Awschalom, D. Loss, N. Samarth, Nanoscience and Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html