Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace proudění v porézním prostředí
Thesis title in Czech: Simulace proudění v porézním prostředí
Thesis title in English: Simulation of fluid flow in porous media
Key words: mechanika tekutin, porézní prostředí, počítačová dynamika tekutin
English key words: fluid mechanics, porous media, computational fluid mechanics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je simulovat proudění vzduchu ve zjednodušeném důlním odvalu. Proudění je řízeno rozdíly teploty a tlaku vlivem změn denního a ročního chodu teploty vzduchu, ohřívání odvalu slunečním zářením a setrvačností teploty ve větších hloubkách. K simulacím bude použit systém OpenFOAM.
References
Hafsteinsson (2009) Porous Media in OpenFOAM, Chalmers University, url: http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2008/HaukurElvarHafsteinsson/haukurReport.pdf

Lahmira, Lefebvre, Hockley, Phillip (2014) Atmospheric Controls on Gas Flow Directions in a Waste Rock Dump, Vadose Zone Journal, doi:10.2136/vzj2014.03.0032, url: http://vzj.geoscienceworld.org/content/gsvadzone/13/10/vzj2014.03.0032.full.pdf

Roth (2012) Fluids in Porous Media, in: Soil Physics Lecture Notes, Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, url: http://www.iup.uni-heidelberg.de/institut/forschung/groups/ts/soil_physics/students/lecture_notes05
Preliminary scope of work
Práce je součástí studie zabývající se vlivem důlních odvalů po těžbě uranu na okolí, zejména toky radonu do ovzduší. Cílem je modelovat proudové pole v odvalu v různých ročních obdobích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html