Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza změn délky přirozeného synoptického období
Thesis title in Czech: Analýza změn délky přirozeného synoptického období
Thesis title in English: Analysis of changes of natural synoptic periods duration
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Období, během něhož se nad velkou oblastí zeměkoule udržují hlavní rysy určité celkové povětrnostní situace, se označuje jako přirozeného synoptické období. Během něho se zachovává termobarické pole v troposféře, určující orientaci postupu tlakových útvarů u zemského povrchu. V průměru trvá 5 až 7 dní. Na území České republiky se z něj vychází při typizaci povětrnostních situcí. Během řešení projektu se student nejprve seznámí se základními pojmy a potom se zaměří na analýzu délky vybraných povětrnostních situací. Důraz bude kladen na otázku změny jejich délky v dlouhodobém horizontu (cca 50 let).
References
http://synopinfo.wz.cz/typizace/syntypy.html
Brádka, J.: Přirozené sezóny na severní polokouli, Praha 1966.
Dále podle konzultace s vedoucím práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html