Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Structural aspects of graph coloring
Thesis title in Czech: Strukturální aspekty grafové barevnosti
Thesis title in English: Structural aspects of graph coloring
Key words: teorie grafů|barvení|torus|algoritmy|induced odd cycle packing number
English key words: graph theory|coloring|torus|algorithms|induced odd cycle packing number
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.09.2017
Date of assignment: 22.09.2017
Confirmed by Study dept. on: 03.10.2017
Date and time of defence: 09.05.2023 09:00
Date of electronic submission:13.12.2022
Date of submission of printed version:02.01.2023
Date of proceeded defence: 09.05.2023
Reviewers: Louis Esperet
  prof. Xuding Zhu
 
 
Guidelines
Jedním z důležitých nástrojů pro studium grafové barevnosti a vývoj algoritmů v této oblasti je popis struktury kritických grafů, které vynucují vysokou barevnost. Další intenzivně zkoumanou oblastí je studium barevnosti ve speciálních třídách dobře strukturovaných grafů, například bez nějakého zakázaného minoru. Cílem práce je dosažení nových výsledků v těchto a dalších souvisejících oblastech propojujících strukturální teorii grafů se studiem grafové barevnosti.
References
Luke Postle, Robin Thomas: Hyperbolic families and coloring graphs on surfaces, arXiv 1609.06749 (2016).
Alexandr V. Kostochka, Matthew Yancey: Ore's conjecture on color-critical graphs is almost true. J. Comb. Theory, Ser. B 109 (2014), 73-101.
Naonori Kakimura, Ken-ichi Kawarabayashi: Coloring immersion-free graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 121 (2016), 284-307.
B. Mohar, C. Thomassen: Graphs on Surfaces, Johns Hopkins Press, Baltimore (2001).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html