Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií
Thesis title in Czech: Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií
Thesis title in English: Graphics in learning resources for information and communication technologies
Key words: teorie dvojího kódu, učebnice, užitá grafika, vizualizace informace
English key words: dual coding theory, textbooks, applied graphics, information visualization
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.04.2017
Date of assignment: 13.04.2017
Date and time of defence: 27.05.2019 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:18.04.2019
Date of proceeded defence: 27.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Seznamte se s relevantními informačními zdroji a aktuální situací v oblasti užité grafiky a tištěných a elektronických vzdělávacích zdrojích.
Charakterizujte a popište druhy užité grafiky v kontextu využití ve vzdělávacích zdrojích pro oblast ICT.
Analyzujte a následně porovnejte vybrané vzdělávací zdroje pro oblast ICT z hlediska způsobu využití grafické informace, druhu použité grafiky a dalších relevantních kritérií, která si stanovíte.
Vyhodnoťte Vaše zjištění a formulujte patřičné závěry.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html