Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Motivace ke vzdělávání v rámci první pomoci se zaměřením na vliv osobní zkušenosti
Thesis title in Czech: Motivace ke vzdělávání v rámci první pomoci se zaměřením na vliv osobní zkušenosti
Thesis title in English: The life experience as a motivation for participating in first aid course
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: final thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Supervisor: Mgr. Radim Kuba
Author:
Preliminary scope of work
o Předběžná náplň práce: Laikové se mohou kurzů první pomoci účastnit z různých pohnutek – může se jednat např. o preventivní absolvování kurzu, snaha získat nové zážitky, či v případě vysokých škol „kredity“. Častým důvodů však bývá vlastní negativní zkušenosti s první pomocí – ať už že účastník sám zasahoval, byl zraněný nebo se podobné zkušenosti staly v jeho okolí.
o Náplní práce by bylo provést dotazníkové šetření, jak častá je snaha k získání znalostí a dovedností v oblasti první pomoci motivována vlastní zkušeností a jejími různými druhy. Pro získání dat je možné využít fakultní kurzy „První pomoc ve škole“, v rámci kterých je možné oslovit velké množství respondentů a získat tak velmi cenné informace o motivačních postupech.
o Práci je možné zpracovávat rovněž jako bakalářskou práci (rešerši).
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html