Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Theoretical study of charge states in molecular nanostructures on surfaces
Thesis title in Czech: Teoretická studie stavů náboje v molekulárních nanostrukturách na povrchu
Thesis title in English: Theoretical study of charge states in molecular nanostructures on surfaces
Key words: Teorie funkcionálu hustoty (DFT)|Elektronová struktura|Kelvin Probe Force Mikroskopy (KPFM)|Molekulární elektronika|Syntéza na površích
English key words: Density functional theory (DFT)|Electronic structure|Kelvin probe force microscopy|Molecular electronics|On-surface synthesis
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Supervisor: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.09.2017
Date of assignment: 20.09.2017
Confirmed by Study dept. on: 03.10.2017
Date and time of defence: 30.05.2022 09:30
Date of electronic submission:26.03.2022
Date of submission of printed version:29.03.2022
Date of proceeded defence: 30.05.2022
Reviewers: Harald Brune
  Carlo Pignedoli
 
 
Advisors: Mgr. M. Ondráček, Ph.D.
Guidelines
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
References
1. W.Koch, M.C. Holthausen, A Chemist's Guide to Density Functional Theory, Wiley-VCH (2002), ISBN 3-527-30422-3

2. Solid State Physics G. Grosso, G. P. Parravicini Academic Press (14 Feb 2000) ISBN-10: 012304460X

3. R. M. Martin, Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge University Press (2005)

4. R. G. Parr, W. Yang, Density-functional theory of atoms and molecules, Oxford University Press (1989).
Preliminary scope of work
Možnost aktivně kontrolovat přenos náboje na atomární úrovni v nanostrukturách otvírá nové možnosti v oblasti nano-elektroniky. Hlubší pochopení procesů spojených s přenosem náboje na atomární úrovni vyžaduje nové postupy v oblasti teoretických simulací. Cílem práce je osvojení si teorie funkcionálu hustoty a její aplikaci na vybrané problémy formování a kontroly nábojových stavů v nanostrukturách. Teoretické výpočty budou prováděny v úzké spolupráci s experimentálními měřeními. V rámci doktorského studia je předpokládán další vývoj počítačových simulací.
Preliminary scope of work in English
Possibility to actively control charge states on atomic scale in nanostructures opens new horizons in the field of nanoelectronics. To get more insight into processes of charge transfer on atomic scale requires new theoretical approaches. The aim of this work is to adopt the density functional theory and its application on selected cases of formation and control of chargé states in nanostructures. Theoretical simulations will be performed in close collaboration with ongoing experimental measurements. Development of computational methods is expected.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html