Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývojová dysfázie u dětí s kochleárním implantátem
Thesis title in Czech: Vývojová dysfázie u dětí s kochleárním implantátem
Thesis title in English: Children with Specific Language Impairment and Cochlear Implant
Key words: Kochleární implantace, vývojová dysfázie, komunikační systémy, znakový jazyk, mluvená řeč, morfologicko-syntaktická rovina
English key words: Cochlear implantation, specific language impairment, communication systems, sign language, spoken speech, morphological-syntactic level
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.10.2016
Date of assignment: 03.10.2016
Date and time of defence: 06.06.2017 13:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:21.04.2017
Date of proceeded defence: 06.06.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html