Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5
Thesis title in Czech: Hodnocení síly nádechových svalů běžců po běžeckém výkonu na 100 m a 3000 m pomocí POWERbreathe K5
Thesis title in English: Assessing inspiratory muscle strength in runners after 100-m and 3000-m running using POWERbreathe K5
Key words: POWERbreathe, dechová limitace zátěže, síla nádechových svalů, IMT, běh, sprint
English key words: POWERbreathe, breathing limitation, inspiratory muscle strength, IMT, running, sprint
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.03.2017
Date of assignment: 11.07.2018
Confirmed by Study dept. on: 04.06.2019
Date and time of defence: 11.06.2019 00:00
Date of electronic submission:13.05.2019
Date of submission of printed version:13.05.2019
Deadline for student's submission:13.05.2019
Date of proceeded defence: 11.06.2019
Opponents: Mgr. Marek Obešlo
 
 
 
Preliminary scope of work
Sledovali jsme vývoj klidových hodnot SIndex a PIF 25 běžců a těchto hodnot po sprintu na 100 m a běhu na 3000 m o intenzitě 70 % své HRmax. K vyšetření jsme použili POWERbreathe® K5. Probandům byla vyšetřena klidová spirometrie a obvody hrudníku (při maximálním inspiriu a expiriu) ve čtyřech úrovních. Podle respiračních amplitud v dolním hrudním sektoru byli probandi rozděleni na skupiny A (> 5,0 cm; n = 11) a B (< 5,0 cm; n = 14).
Probandi skupiny A s nižšími hodnotami respiračních amplitud mají nižší pružnost hrudníku, což představuje vyšší mechanický odpor pro nádechové svaly v průběhu inspiria. Průměrné hodnoty síly nádechových svalů ze všech měření byly u těchto probandů nižší než u probandů skupiny B. Na sílu nádechových svalů mají vliv dynamické vlastnosti hrudního koše.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html