Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Význam a vliv rolnického hnutí Tonghak a jeho interpretace v korejských výukových materiálech
Thesis title in Czech: Význam a vliv rolnického hnutí Tonghak a jeho interpretace v korejských výukových materiálech
Thesis title in English: Significance and influence of Tonghak peasant movement and its interpretations in Korean educational materials
Key words: Korejská republika|Korejská lidově demokratická republika|moderní dějiny|tonghak|rolnické hnutí tonghak|středoškolské učebnice|interpretace dějin
English key words: Republic of Korea|Democratic People’s Republic of Korea|modern history|Tonghak|Tonghak Peasant Movement|high school textbooks|interpretation of history
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.03.2017
Date of assignment: 21.03.2017
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.03.2017
Date and time of defence: 15.06.2018 09:00
Date of electronic submission:14.05.2018
Date of proceeded defence: 15.06.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Guidelines
Diplomantka se ve své práci bude věnovat trendům interpretace hnutí Tonghak v korejských učebnicích, zejména druhé poloviny 20. století, v návaznosti na politické prostředí a ideologické korektivy konkrétních období a vlád.
Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu a rozsah tématu;
b) stručně objasní vývoj výuky korejské historie od koloniální éry do současnosti v kontextu politické a společenské situace se zaměřením na výklad moderní historie na středních školách;
c) v klíčové části práce se bude věnovat rozboru tématu východního učení Tonghak a jeho spojitosti s rolnickým povstáním roku 1894, resp. vlivem událostí na dobové politické a společenské dění. Při tomto rozboru se zaměří na celkový akcent, rozsah a rozdílné interpretace událostí. Tuto analýzu provede na reprezentativním výběru jihokorejských učebnic historie pro střední školy a podle možnosti i dostupných severokorejských materiálů.
References
Prameny:
Výběr z jihokorejských učebnic dějepisu pro střední školy mezi roky 1957-2014, zejména:
Jŏksagjojukkuhö. Kodŭngguksa. Sŏul: Kjousa, 1957
I Wan-sun. Inmunkje kodŭng hakkjo kuksa. Sŏul: Kjohaksa, 1971
Kuksapchjŏnčchanüwŏnhö. Kodŭng hakkjo kuksa. Sŏul: Tähangjogwasŏdžusikhösa, 1979
Kuksapchjŏnčchanüwŏnhö. Kodŭng hakkjo kuksa(ha). Sŏul: Tähangjogwasŏdžusikhösa, 1999
Han Čchŏl-ho et al. Kodŭng hakkjo hanguksa. Sŏul: (džu)Miräen, 2014
Severokorejské prameny:
Čosŏn čŏnsa. Pchjŏngjang 1984 – 6.
Čosŏnrjŏksa. 7. vydání. KLDR: Kim Il-sŏng čonghaptähakčchulpchansa, 2003

Literatura:
Jŏksagjojugjŏnguso. Uri jŏksagjojugŭi jŏksa (Historie výuky našich dějin). Sŏul: Hjumŏnisŭtchŭ čchulpchangŭrup, 2015. ISBN 9788958627937
YI, Kil-sang, et al. The history of education in Korea: A sourcebook, Republic of Korea: The Academy of Korean Studies Press, 2015. ISBN 9791158660581
YOUNG, Carl F. Eastern Learning and the Heavenly Way. USA: University of Hawai’i Press, 2014. ISBN 9780824838881
EM, Henry. Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea. USA: Duke University Press, 2013. ISBN 9780822353577.
ECKERT, Carter J. ET AL. Dějiny Koreje. 2. vydání. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-580-7.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html