Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.
Thesis title in Czech: Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.
Thesis title in English: Cytotoxic and cholinesterase inhibitory activity of extracts from selected species of the Centaurea L. genus
Key words: cytotoxicita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, indolové alkaloidy, Centaurea L.
English key words: cytotoxicity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, indole alkaloids, Centaurea L.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.03.2017
Date of assignment: 16.03.2017
Date and time of defence: 05.06.2019 08:30
Date of electronic submission:14.05.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Reviewers: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Vypracování rešerše na zadané téma
2. Příprava sumárních a alkaloidních extraktů z nažek vybraných druhů rodu Centaurea
3. Analýza vzorků hmotnostní spektrometrii (GC-MS, ESI), interpretace získaných dat a porovnání údajů s daty v literatuře
3. Příprava vzorků na biologické testy (cytotoxicita, inhibice cholinesteras)
4. Otestování extraktů na cytotoxicitu a inhibici cholinesteras
5. Vyhodnocení výsledků biolog. testů
6. Zhodnocení celkových dosažení výsledků - výběr taxonu(ů) pro další studium (izolace alkaloidů pro biolog. testy)
7. Sepsání DP
References
Databáze Chemical abstracts (Scifinder) a další elektronické informační zdroje UK, pubmed apod.
Preliminary scope of work
1. Vypracování rešerše na zadané téma.
2. Příprava sumárních a alkaloidních extraktů z nažek vybraných druhů rodu Centaurea
3. Analýza vzorků hmotnostní spektrometrii (GC-MS, ESI), interpretace získaných dat a porovnání údajů s daty v literatuře
4. Příprava vzorků na biologické testy (cytotoxicita, inhibice cholinesteras)
5. Otestování extraktů na cytotoxicitu a inhibici cholinesteras
6. Vyhodnocení výsledků biolog. testů
7. Zhodnocení celkových dosažení výsledků - výběr taxonu(ů) pro další studium (izolace alkaloidů pro biolog. testy)
8. Sepsání DP
Preliminary scope of work in English
1. Carrying out of bibliographic search on the entered topic
2. Preparation of summary and alkaloid extracts from seeds of selected species of the Centaurea L genus
3. Mass spectrometry analysis (GC-MS, ESI) of samples, interpretation of obtained data with literature
4. Preparation of samples for biological assays (cytotoxicity, cholinesterase inhibition)
5. Biological tests (cytotoxicity, cholinesterase inhibition)
6. Evaluation of results from biological assays
7. Evaluation of all results - selection of taxone(s) for further study (isolation of indole alkaloids for biological assays)
8. Writing of the Master's thesis
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html