Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Prehľad základných kozmologických objavov z rokov 1910-1930
Thesis title in thesis language (Slovak): Prehľad základných kozmologických objavov z rokov 1910-1930
Thesis title in Czech: Přehled základních kosmologických objevů z let 1910-1930
Thesis title in English: Survey of the basic cosmological discoveries from years 1910-1930
Key words: Hubble-ův vztah, Slipher, rudý posuv, vizuální magnituda, M31, Cepheidy, Lemaître, Lundmark, Strömberg, Shapley–Curtisova debata
English key words: Hubbles relation, Slipher, redshift, visual magnitude, M31, Cepheids, Lemaitre, Lundmark, Strömberg, The Shapley–Curtis debate
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.03.2017
Date of assignment: 13.03.2017
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2017
Date and time of defence: 25.06.2019 09:00
Date of electronic submission:18.05.2017
Date of submission of printed version:18.05.2017
Date of proceeded defence: 25.06.2019
Reviewers: prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
 
 
 
Guidelines
V letech 1910-30 se uskutečnily zásadní kosmologické objevy. Určila se vzdálenost mlhoviny v Andromedě (M31). U galaxií se ukázalo, že převažují
rudé posuvy nad modrými. Dále se našla statistická korelace mezi rudými posuvy a vizuálními magnitudy. V roce 1929 se našel též tzv. Hubble-úv vztah.
Náplní bakalářské práce bude přehled prací o těchto pozorovatelských objevech.
References
P.J.E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, Princeton University Press, 1993
J.A. Peacock, Cosmological Physics, Cambridge University Press, 1999
V.M. Slipher, Popular Astronomy, 23, 21, 1915
E.P. Hubble, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 15, 168, 1929
E.P. Hubble, Astrophysical Journal, 69, 103, 1929
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html