Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Aproximační algoritmy pro metrické problémy
Thesis title in Czech: Aproximační algoritmy pro metrické problémy
Thesis title in English: Approximation algorithms for metric problems
Key words: aproximační algoritmy; metrické problémy; lineární programování
English key words: approximation algorithms; metric problems; linear programming
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Author:
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a analyzovat nové aproximační algoritmy metrické problémy jako je problém obchodního cestujícího. Metody mohou zahrnovat relaxace pomocí lineárního programování, grafově-teoretické metody i analýzu a dekompozici metrických prostorů.
References
D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge university press, 2011.

Aktuální konferenční a časopisecké články
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html